Kết quả thi NUS UEE 2011


Ngày 17 tháng 03 năm 2011, Đại học NTU Singapore chính thức công bố kết quả thi UEE 2011, tổ chức ngày 12, 13 tháng 2 năm 2011. Theo thông lệ, thí sinh chỉ biết được mình đỗ (successful) hay trượt (failed), hoặc đang phải chờ đợi (processing) cùng với thông tin về ngành học mà mình được. Các thông tin khác như điểm số từng môn, thứ tự trong kỳ thi, số người đỗ ở Việt Nam đều được coi là tuyệt mật (confidential). Không ai ngoài NTU (và có lẽ cả NUS) biết được thông tin này.

Hexagon năm nay tiếp tục dành được thành công rực rỡ khi đã có 16 em thành công trong kỳ thi này. Kết quả kỳ thi NUS UEE 2011 sẽ được công bố trong ít ngày nữa, có lẽ khoảng 25 tháng 3 đến 1 tháng 4 sẽ biết kết quả. Qua các năm, số lượng hexagonists thành công đang tăng dần. Thành tích vừa qua phản ánh đúng những nỗ lực của thầy và trò, cũng như các chiến thuật, kinh nghiệm tại Hexagon tỏ rõ những sức mạnh lợi thế đặc biệt.

No. Họ tên Năm sinh Trường học
1 Nguyễn Huyền Anh 1993 Chuyên KHTN
2 Trần Mai Dung 1993 Chuyên KHTN
3 Nguyễn Tiến Dũng 1993 Chuyên KHTN
4 Vũ Minh Đức 1993 Chuyên KHTN
5 Chu Văn Hào 1992 ĐH Ngoại Thương
6 Trần Minh Hoàng 1993 Chuyên KHTN
7 Vũ Dũng Lê 1992 ĐH Công Nghệ
8 Nguyễn Tuấn Minh 1993 Chuyên KHTN
9 Nguyễn Thành Nam 1993 Chuyên KHTN
10 Lê Bích Ngọc 1991 ĐH Y Hanoi
11 Nguyễn Hằng Nga 1992 ĐH Ngoai Thương
12 Ngô Hùng Sơn 1991 ĐH KTQD
13 Lê Việt Tiến 1993 Hanoi Amsterdam
14 Bùi Ngọc Trâm 1993 Hanoi Amsterdam
15 Nguyễn Thanh Tùng 1992 Chuyên KHTN
16 Hoàng Thu Thủy 1993 Chuyên KHTN

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s