APMOPS 2002: một bài toán đếm đơn giản


Question:

How many numbers are there in the following number sequence ?
1.11;  1.12;  1.13; . . . ;  9.98;  9.99.

Nhật xét: Trong bài này ta có thể xếp dãy trên thành các dãy con từ 1.11 đến 1.99, rồi từ 2 đến 2.99…Và cuối cùng là từ 9 cho đến 9.99 rồi đếm từng hàng một và sau đó cộng tất cả lại. Tuy nhiên ở đây tôi muốn giới thiệu một cách đơn giản hơn nhiều!

Solution:

The numbers of number in this sequence is equal to the numbers of number in the sequence 111, 112, 113,…, 998, 999 and it is equal to (999-111)+1=889.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s