Kết quả thi HSGQG năm 2013


Chúc mừng các em đoạt giải. Chúc mừng đội Tổng Hợp. Tuy có lúc mạnh lúc yếu, song hào kiệt không bao giờ thiếu. Hy vọng nó đúng với Tổng Hợp, KHTN.
4738_HSGQG_2013

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s