Đề thi thử APMOPS 2012 và đáp án


Các em học sinh chuẩn bị thi APMOPS có thể tự luyện đề thi sau đây, do trung tâm Titan chuẩn bị.

APMOPS_MOCKTest1

APMOPS_MOCKTest1_Solution

APMOPS_MOCKTest2

APMOPS_MOCKTest2_Solution

Các đề thi và đáp án của những năm trước xem tại

http://hexagon.edu.vn/a/news?t=23&id=969811

Chúc các em ôn thi tốt.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s