Danh sách thi học bổng chính phủ Singapore 2012


Học bổng chính phủ Singapore (Singapore Government Scholarships) tài trợ toàn phần học phí 4 năm học đại học công lập NUS, NTU, SMU của Singapore. Cách thi, nội dung thi tương tự như kỳ thi UEE (xem thêm trên website hexagon.edu.vn và website của hai trường NUS, NTU).

Năm 2012 có 40 thí sinh ở miền Bắc và 26 thí sinh ở miền Nam dự thi. Dưới đây là danh sách:

cpcp

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s