Đề thi ôn tập APMOPS 2012 và HOMO 2012


Hàng tháng sẽ có hai đề thi ôn tập và đáp án dành cho các bạn chuẩn bị thi APMOPS 2012 và HOMO 2012. apmohomo2012a

Học sinh cần đáp án đối chiếu kết quả làm bài liên hệ qua email hexagon@hus.edu.vn

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s