Chuẩn bị UEE NTU 2012


Xem chi tiết bài viết trên http://www.hexagon.edu.vn

Hội thảo thông tin tuyển sinh vào NTU, Singapore được tổ chức tại khách sạn Metropole Hanoi, từ 7 giờ đến 10 giờ tối ngày 18 tháng 7 năm 20011. Phía NTU có ông Lalit Goel, trường phòng tuyển sinh NTU và hai đồng nghiệp; chương trình có sự cộng tác tích cực của các sinh viên Việt Nam đang theo học tại NTU.

Hai sinh viên trường NTU là Phan Tường Minh và Trần Hoài Nam đã chia sẻ những trải nghiệm học tập của mình tại NTU, những ước mơ và hoài bão họ mang đến NTU. Tiếp đến là phần chính của Hội thảo tuyển sinh NTU 2011, do ông Trưởng Phòng Tuyển sinh NTU, Lalit Goel trình bày. Một bài nói chuyện khá dài, thú vị, trong đó ông Goel đã cố gắng ý thức nói thứ tiếng Anh rất chuẩn mực.

Về cơ bản, thí sinh chỉ cần tham khảo cuốn Guidebook của cộng đồng  sinh viên Vietnam tại NTU là đủ. Cần lưu ý một số thông tin tuyển sinh năm 2012 như sau:

Tài chính

Mức học phí áp dụng cho năm tuyển sinh 2012 của hầu hết các ngành học (đã có đăng ký chương trình hỗ trợ học phí) là 12,340 đô Sing; các ngành Accountancy, Business, Accoutancy & Business, Business & Computer Engineering, Business & Computing thì áp dụng mức học phí là 13,660 đô Sing mỗi năm. Đặc biệt, năm nay có chương trình Renaissance Engineering Programme (liên kết với trường Berkeley) có mức học phí là 27, 520 mỗi  năm. Sinh hoạt phí (gồm có nhà ở, ăn uống, giao thong, sách vở, …) mỗi tháng cần 500 đến 600 đô Sing.

Tiếp theo, sinh viên có thể xin Financial Aid gồm có: Tuition Fee Loan và Study Loan. Tổng số tiền là khoảng 10 ngàn đô Sing mỗi năm. Do đó, mỗi năm, một sinh viên cần xin gia đình khoảng 6000 đến 7000 đô Sing cho toàn bộ việc học tập, sinh hoạt tại NTU.

Số tiền vay trong quá trình học, thí sinh có thể trả trong vòng 20 năm tính từ sau khi tốt nghiệp. Mỗi tháng, cần trả ít nhất là 100 (một trăm) đô, trong khi thu nhập trung bình của sinh viên tốt nghiệp là khoảng 3000 đô Sing.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s