Nội dung, cấu trúc đề thi học bổng ASEAN, A+STAR, Singapore


Học bổng A*STAR, ASEAN của Singapore được trao cho học sinh trung học cơ sở ở Vietnam từ năm 1997, mở ra cơ hội du học cho nhiều tài năng trẻ Việt Nam. Nhiều em sau đó tiếp tục học đại học ở Singapore hoặc đi học ở Mỹ, Anh, Úc, … Bài viết này chúng tôi trao đổi vắn tắt một vài thông tin tích lũy từ năm 2007 với tư cách là một người đã góp phần giúp các em hiện thực hóa các ước mơ của mình.

Bài thi GAT. Đề thi này có 48 hoặc 60 câu, hoàn toàn là hình vẽ. Thời gian thực làm bài chỉ có 20 phút (dù có thông báo là 60 phút). Các câu hỏi thiết kế từ dễ đến khó, thí sinh có khoảng 20 giây cho mỗi câu hỏi. Những câu đầu chỉ cần khoảng 5 giây. Những thí sinh không sai quá 6 câu thường được học bổng. Các câu hỏi thường có dạng sequence, tức là các hình vẽ liên hệ với nhau theo một chuỗi logic nào đó. Dang nữa là các hình vẽ được xếp theo hàng cột, tuân theo logic.

Bài thi Toán học: Đề thi thường có từ 30 đến 35 bài toán, thuộc các nội dung rất đa dạng, từ dễ đến trung bình. Thời gian làm bài là 120 phút. Thí sinh trình bày lời giải đầy đủ, và ghi đáp số rõ ràng. Trong những năm qua, thường những học sinh tốt nhất cũng không làm được trọn vẹn bài thi. Một số nội dung thi không có hoặc không quen với học sinh Việt Nam. Việc ôn thi chuẩn bị cho bài thi toán khá quan trọng vì học sinh cần hiểu và thực hành những khái niệm, nội dung lạ. Quan trọng nữa là thí sinh cần biết những khác biệt về văn hóa toán được thể hiện trong nội dung đề thi.

Hầu hết các câu hỏi có tính định lượng; do đó sự chính xác là quan trọng nhất. Học sinh Vietnam thường sử dụng máy tính, thói quen không tốt cho kỳ thi này.

Bài thi Anh văn: Đề thhi dài khoảng 10 trang, có 120 phút để làm các nội dung:

1) 10 câu hỏi về từ vựng dạng điền một trong năm phương án vào mỗi chỗ trống
2) Hai đoạn văn khoảng 300 đến 600 chữ chứa các câu hỏi đọc hiểu kèm theo
3) Một đoạn văn có 15 chỗ trống, chọn 15 từ từ 20 từ cho trước để điền vào chỗ trống
4) Một đoạn văn có 20 chỗ trống, điền một từ vào chỗ trống
5) Sửa lỗi sai trong mỗi câu.

Sau cùng thí sinh có 30 phút nữa để viết một bài luận dài khoảng 300 chữ. Thí sinh được chọn một trong hai đề: dạng viết thư hoặc dạng văn kể chuyện. Ví dụ

1) Tell about a skill that you really want to learn. Explain why you want to learn this skill
2) Write a formal letter to a local newspaper complaining about the polution caused by a factory in the neighbourhood.

Phỏng vấn học bổng A*STAR, ASEAN: Bài thi phỏng vấn thực hiện với hầu hết thí sinh. Trước năm đây, chỉ những thí sinh đạt điểm cao trong môn thi Toán, Anh mới được mời phỏng vấn, Những năm gần đây, tất cả các thí sinh được đều được dự phỏng vấn. Với học bổng ASEAN thì họ vẫn duy trì chính sách mời một số ít thí sinh dự phỏng vấn.

Mục đích cao nhất của bài phỏng vấn là xem thí sinh đã là người chín chắn, trưởng thành để có thể sống độc lập hay không. Các câu hỏi thường đơn giản, nhưng hiểu đúng dụng ý của câu hỏi để có câu trả lời tốt thì không đơn giản. Thí sinh cần định hình được một khung các giá trị, phẩm chất cần có để từ đó hướng câu chuyện của mình đế những điều đó một cách gián tiếp. Có những câu hỏi chính được hỏi nhiều lần qua các năm, nhưng họ cũng rất khôn khéo để cá nhân hóa các câu hỏi một cách tối đa. Cho nên, phụ thuộc vào câu trả lời của mỗi thí sinh mà câu hỏi tiếp theo sẽ là gì. Có thể phân vùng các câu hỏi như sau: hỏi về thông tin cá nhân, hoạt động ngoại khóa, kế hoạch tương lai, điểm yếu, sở trường, …, những câu hỏi tình huống.

Ôn thi tại Hexagon: Chương trình ôn thi tại Hexagon cho thí sinh thi học bổng A*STAR và ASEAN đã được thực hiện từ năm 2007. Một số thông tin chưa tiện nói trong một bài viết ngắn như thế này.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s