Hội thảo du học NUS 2011


Hội sinh viên Việt Nam tại NUS sẽ tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin, tư vấn tuyển sinh, học bổng du học vào trường Đại học Quốc Gia Singapore, ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Năm 2011, hội thảo được tổ chức tại:

Thời gian
Địa điểm
Hà Nội
Sáng 12 tháng 06: 9 giờ -12 giờ
Fortuna Hotel, Láng Hạ
Tp HCM
Sáng 19 tháng 06: 9 giờ -12 giờ 30
Kinh Đô Royal Hotel, Quận 1

Tại sự kiện này, những em học sinh, phụ huynh quan tâm đến con đường dẫn đến hai trường đại học công lập danh tiếng của Singapore có thể lắng nghe và đối thoại với những sinh viên, những người mà chỉ một, hai năm trước cũng có những bỡ ngỡ và khó khăn tương tự như các em sắp thi năm 2012. Những thông tin về ngành học, chương trình đào tạo, hỗ trợ tài chính, học bổng, kinh nghiệm học ôn thi NUS, NTU, các thủ tục sẽ được chia sẻ, làm rõ trong hội thảo này.

Đăng ký tham gia hội thảo tại đây:

The National University of Singapore (NUS) is a leading global university centred in Asia with distinctive strengths in education and research and an entrepreneurial dimension. Ranked in top 31 of the world, its transformative education includes a broad-based curriculum underscored by multi-disciplinary courses and cross-faculty enrichment, as well as special programmes which allow students to realise their potential.

Apart from a holistic education to develop fully the intellectual and personal strengths of each student, NUS is committed to nurturing creativity and innovation through challenging project work, participative learning and an environment conducive to sparking ideas and imagination. Over 36,000 students from 100 countries further enrich the community with their diverse social and cultural perspectives, making campus life vibrant and exciting.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s