Không Đề, Nguyễn Trọng Tạo


Có mt gic mơ không nh

Hình như đêm qua anh đã ng vi em

Không chăn gi, ch thơm mùi da tht

Mt anh chìm trong sui tóc đen 

Anh đã chết vào em như thế đó

Da tht em đã nht li anh ri

Anh nghe rõ nhp tim em đang đp

Trong tim anh xao xuyến bi hi 

Khi tnh dy anh thy em đang gi

T nơi xa hình như tn chân tri

Anh m mng và thy em đang nói

“Anh có còn trong trái tim tôi?”

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s